Trasovanie káblov

Elektrické a optické vedenia - nebágrujte bez nás!
Už do 24hod. od objednania!

Poskytujeme tieto služby

Prídeme včas na vašu stavbu, vyznačíme priebeh sietí pred výkopovými prácami pre minimalizáciu poškodenia.

Prídeme do 24 hodín od objednania.

Vytýčime a zmapujememe priebeh existujúcich sietí či už pre účely projektovania, alebo za účelom údržby vo vačšich areáloch, kompletné zmapovanie sietí do podkladu katastrálnej mapy.

Dodanie kompletných vyjadrení od osobitných subjektov-správcov inžinierských sieti spolu so zmapovaním.

Tvorba účelové mapy podľa požiadavky, tvorba dokumentov pre Tcom, SSED.

Tvorba geometrických plánov na zriadenenie vecných bremnien, tvorba nájomné zmluvy a poradenstvo, vytvorenie GIS na údržbu, nedeštruktívne testovanie kovových rúr a iné


Používame špičkové technológie

Našim technologickým partnerom je spoločnosť Leica, ktorá dodáva špičkové riešenia v oblasti podzemnej detekcie inžinierských sietí. Inovatívne produkty a certifikované školiace programy umožňujú vykonávať služby v oblasti geolokácie s väčšou presnosťou, bezpečnejšie a rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým.


Napíšte nám

Neváhajte nám napísať, ak sa chcete podrobnejšie informovať o našich službách. 

Kontakt

Tel.: 0907 660 119
E-mail: detector@detector.sk

DOF, spol. s r.o.,
Divina 83, 01331 Divina
IČO: 47 712 988,
DIČ: 2024070059
IČ DPH: SK2024070059