Vytýčenie a zmapovanie existujúcich sietí pre väčšie projekty a areály

Pre zistenie a uloženie ďalších inžinierskych sietí používame metódu GPR – Ground Penetration Radar kombinovanú s EMF a s geodetickým prístrojmi.

Spojením týchto technológii a nášho know-how dosahujeme veľmi kvalitné výsledky, ktoré interpretujeme do finálnej mapy, teda vytvoríme kompletnú mapu priebehu inžinierskych sietí aj s prípadnými ďalšími požiadavkami.

 

Na základe požiadaviek od klienta doplníme do mapy:

• katastrálnu mapu
• výškový priebeh inž. sietí pod zemou (v akej hĺbke sa zachádzajú podzemné vedenia)
• výškový priebeh inž. sietí nad zemou (v akej výšky sa nachádzajú nadzemné vedenia)
• vyjadrenia od správcov jednotlivých inžinierskych sietí
• polohopis a výškopis predmetného územia
• rôzne schémy jednotlivých prvkov inžinierskych sietí (detaily šachiet, rôznych tunelov, priečne a pozdĺžne profily vedení pod.)
• pracujeme v štátnych záväzných systémoch (S-JTSK, Bpv, realizácia JTSK)

 

Postup pri spracovaní objednávky vytyčovania existujúcich inžinierskych sieti

home_surveyor_services2

1. Špecifikácia lokality

Zadefinovanie lokality alebo predmetného územia, na ktorom bude potrebné zistiť prítomnosť existujúcich inžinierskych sietí. Požadujeme od zákazníka zadefinovanie predmetného územia, parcelných čísel a iných lokalizačných jednotiek. Predmetné územie je možné poslať cez náš online formulár (.jpeg, .dwg, a iné).

home_surveyor_services4

2. Oslovenie správcov existujúcich inžinierských sietí

Oslovíme správcov zodpovedajúcich za jednotlivé inžinierske siete, vyžiadame vyjadrenia o existencii sietí na definovanom území. V prípade existencie inžinierskej siete, vyzveme správcov na vytýčenie ich konkrétnej siete v teréne. Skoordinujeme komunikáciu so správcami, ktorí vytýčia ich konkrétnu inžiniersku sieť, zadefinujeme im predmetné územie. Zabezpečíme tiež zmapovanie vytýčených existujúcich sietí.

home_surveyor_services1

3. Kompletná mapu existujúcich inžinierských sietí

Odovzdáme mapu existujúcich inžinierskych sietí v požadovaných formátoch (.dwg, .dxf, .dgn, .pdf a iné). Doplníme platnú katastrálnu mapu z predmetného územia. V prípade potreby zameriame polohopis a výškopis predmetného územia a odovzdáme protokoly o vytýčení inžinierskych sietí od jednotlivých správcov.

radar-new

4. Spätne vytýčime existujúce inžinierske siete

Spätne vieme zabezpečiť vytýčenie inžinierskej siete (po vybavení stavebného povolenia, pri štarte realizácie projektu). Vieme poskytnúť presnú detekciu hĺbky a presnú polohu uloženia existujúcej inžinierskej siete. Poskytujeme aj zabezpečenie výkopu sondy.

Cenová ponuka

Pre cenovú ponuku a konzultácie vyplňte kontaktný formulár nižšie. Neváhajte nám napísať, ak sa chcete podrobnejšie informovať o našich službách.